Overslaan en naar de inhoud gaan
Our commitments

Pig: gelukkige omgeving

We zetten de voorbije decennia al heel wat stappen om het stalklimaat binnen de varkenshouderij te verbeteren. Dit resulteert in betere productieresultaten, een hogere gezondheidsgraad en een beter gedrag. Maar ook in gezond en smaakvol vlees zoals we deze op vandaag kennen.

Het is een kunst om het juiste evenwicht te vinden in voldoende ventilatie voor een goed stalklimaat zonder de energiekosten en uitstoot van ammoniak in het milieu de hoogte in te jagen.
De T&W roadmap onderschrijft de huidige wettelijke richtlijnen:

  • Licht: de stalverlichting moet het natuurlijk dag- en nachtritme van de dieren respecteren. De minimum vereiste lichtvoer is tenminste 8 uur per dag en de lichtintensiteit moet minstens 40 lux bedragen. Bij dergelijk licht kan een persoon zonder problemen lezen en kleuren onderscheiden.
  • Ventilatie: er is natuurlijke of mechanische ventilatie. Bij mechanische ventilatie is een alarmsysteem noodzakelijk en een noodprocedure dient aanwezig te zijn in geval van langdurige stroomonderbreking. Dit wordt maandelijks getest. De omgeving rondom de T&W varkens moet continu ververst worden en er mag maximaal 20 ppm ammoniak aanwezig zijn.
  • Temperatuur: bij extreme hitte (> 30 °C) moeten de ruimtes regelmatig verneveld worden. Ook zijn er voldoende nippels aanwezig zodat elk varken voldoende water kan drinken.

"La ventilation, l'éclairage et le chauffage déterminent le climat de l’étable. Les dispositions légales actuelles strictes doivent être respectées."

Belgian Pork Group