Overslaan en naar de inhoud gaan
Our commitments

Product: controle en veiligheid

Een wijs man zei ooit “Confidence is good, safety is better”. Door in te zetten op controle en veiligheid kunnen we de garanties bieden die onze klanten verwachten.

Het welzijn van dier en werknemer is meer dan een louter wettelijke verplichting, het is een pure must voor elke T&W varkenshouder, groot of klein, die op een rendabele, efficiënte en maatschappelijk verantwoorde wijze wil werken.
Vermits gedeelde kennis gelijk staat aan dubbele kennis, stelt de preventiedienst van Belgian Pork Group z’n eigen kennis en ervaring online beschikbaar. Op die manier kunnen de T&W varkenshouders deze kennis vertalen naar hun eigen bedrijf.

Concrete maatregelen waar T&W varkenshouders zich toe verbinden:

  • Medicatie wordt achter slot en grendel opgeborgen en maandelijks gecontroleerd.
  • Alle medicatiegebruik wordt nauwkeurig geregistreerd.
  • Op elk bedrijf is een noodplan aanwezig en is een EHBO-kit binnen handbereik.
  • Er wordt een strikt naaldenbeleid gevoerd met oog op maximale veiligheid voor product, mens en dier.

« Chaque éleveur de porcs T&W reconnaît l’importance du contrôle et de la sécurité afin de garantir un produit fini savoureux. Grâce à un plan de sécurité et d'urgence actualisé, il est en mesure de faire face à quelconque situation inattendue, à tout moment. »

Belgian Pork Group