Skip to main content
Our testimonials

Geert Grillet - Transitie Manager

18 maart 2020, de datum waarop werd beslist dat België in Lockdown ging. Het is ook de dag dat de voedingssector benoemd werd als een essentiële sector. Onze collega’s bleven aan het werk om talrijke huishoudens te voorzien van varkensvlees.

Maar niet alles bleef draaien. Onze wekelijkse T&W interviews werden tijdelijk on hold geplaatst. Tot vandaag. Ons ‘eerste’ nieuwe interview gaat door met Geert Grillet, Transitie Manager van Belgian Pork Group. Hij was de interne coördinator voor de Corona aanpak.

Geert, naast het getal 13, het getal 666, is ook ‘2020’ een getal die blijvend negatieve connotatie zal oproepen bij jou?

Neen zeker niet. 2020 is wel een rasechte stresstest op het vlak van ‘zorg dragen voor elkaar’. Een test op het gebruik van gezond verstand, je blik richting doel houden en uitermate pragmatisch handelen.

Teneinde de gezondheid van onze medewerkers te kunnen waarborgen, hebben we tijdens de eerste golf verschillende maatregelen geïmplementeerd op onze site. De externe context hadden we min of meer in de hand, deze was bovenal gunstig om verdere verspreiding in te dijken. Mensen kwamen naar het werk en gingen naar huis. Het verspreidingsgevaar was tijdens de lockdown relatief laag.

Doordat dit gevaar relatief laag was, hadden we de tijd om na te gaan welke maatregelen voldoende effect hadden, en wat indien nodig nog aangepast moest worden. Clusters bepalen, als oefening op wat eventueel komen zou, heeft ons hier later ook in geholpen.

En toen kwam de tweede golf.

Inderdaad. De regels werden midden juni door de overheid versoepeld. Vanaf dat moment hadden we geen vat meer op de externe context en werd het risico intern ook groter. Van meet af aan hebben we beslist om de interne situatie te verstrengen: temperatuurcontrole, spreiding in de kleedkamers, looplijnen in het restaurant, verplichte mondmaskers in al onze sites en bijkomende communicatie rond het bewust maken van onze 4 gouden maatregelen: hou afstand, bij ziekte blijf je thuis, testen bij terugkomst van rode zone, het gebruik van gezond boerenverstand en heb bijzondere aandacht voor handhygiëne. Ook mensen die terugkeerden uit verlof werden actief opgebeld zodat we wisten waar ze op reis waren geweest.

Begin augustus werden we echter gecontacteerd door contacttracers die meegaven dat enkele mensen uit de snijzaal positief hadden getest op Covid-19. Dankzij de clusteroefening van enkele maanden ervoor, konden we het risico perfect in beeld brengen, en snel handelen. Een positieve test betekent immers dat die persoon een hoog besmettingsrisico is voor anderen. 

De gezondheid van onze mensen is echt prioritair. Bijgevolg werd beslist om al onze collega’s van de snijzaal en de verpakkingsafdeling te laten testen en in quarantaine te plaatsen. Indien men positief werd getest mocht men het werk opnieuw hervatten na 7 dagen, op voorwaarde dat men geen symptomen vertoonden. Mensen die negatief getest hadden, dienden eigenlijk langer thuis te blijven en dat lijkt een beetje raar. Maar de verklaring is eenvoudig : als je in contact bent gekomen met een positief persoon, kan je tot 2 dagen na het contact positief tekenen. En eenmaal positief dien je, in België, nog 7 dagen in quarantaine te blijven. 

De eerste helft van de tweede week hebben we al onze medewerkers uit de andere afdelingen preventief getest op Covid-19. Daarvan bleek slechts 3% positief te testen op Covid-19. Een positieve test geeft echter nog niet aan dat je effectief ziek bent. Minder dan 5 mensen van de positief getesten vertonen symptomen van Covid-19. Deze collega’s volgen we van nabij op en wensen we veel goede moed en rust toe.

Was dit het meest ongewone jaar uit jouw carrière?

Neen. Het is niet de eerste crisis die ik mee maak. Maar wel de eerste met zoveel onvoorspelbare factoren waar je geen vat op hebt. Je bent enorm afhankelijk van anderen. Wat mij bovenal persoonlijk intrigeert was het individueel gedrag en de groepsdynamiek die er op dat moment heerst.

Dankzij ons goed draaiend team konden er duidelijke en pragmatische beslissingen genomen worden. Maar wat niet went, is koel blijven in gezondheidsmaterie. Beslissingen moeten genomen worden, ongeacht de situatie.

Weet je, door de pers werd een persoonlijke vraag gesteld richting onze CEO Jos Claeys: “U hebt zelf Corona gehad, wat doet deze situatie met u?”.

De toon van zijn stem bij het beantwoorden van deze vraag gaf exact mee wat ik al lang wist. Jos is een ongelofelijk betrokken CEO die enorm zorg wil dragen voor zijn mensen. En dit hebben we ook gedaan, ongeacht dat een deel van onze mensen positief tekenden. We hebben er onmiddellijk voor gezorgd dat het verspreidingsrisico ingedijkt werd, zodat niet nog meer mensen symptomen zouden vertonen, of  besmet konden raken. Er is geen acuut gevaar geweest, net omdat we zo snel ingegrepen hebben.  Dat is niet alleen belangrijk geweest voor onszelf als bedrijf, maar ook voor de buurt rondom ons en de gemeenschappen waar onze medewerkers leven.

Hoe zie je de komende maanden?

De strategie en weg die we hebben gevolgd heeft ons aangetoond dat we dit aankunnen. We zullen blijven inzetten op het inperken van de verspreiding van Covid-19. Er is al heel veel geschreven over Covid-19, maar nog bijzonder weinig geweten. Elke mogelijke schakel die de verspreiding van het virus positief kan beïnvloeden, proberen we te elimineren. Naast de maatregelen die we reeds hadden ingevoerd hebben we STOP-Covid stewards ingezet, extra geïnvesteerd in luchtreiniging, het carpoolen beperkt tot maximum met 2 personen, nieuwe kleedkamers gecreëerd ...

Hoe gingen onze klanten en leveranciers om met deze situatie?

Er werd enorm begripvol gereageerd. De open communicatie hieromtrent heeft hier zeker bij geholpen. Ze werden regelmatig op de hoogte gehouden, net als onze medewerkers, onze buren, de pers, … De veiligheid bij de betreding van onze site werd uiteraard door externe bezoekers in vraag gesteld, maar op dat moment kan je evengoed de bal terugkaatsen – hoe zeker zijn wij dat men zelf veilig en gezond onze site betreedt? Daarom nogmaals, gebruik het gezond verstand, in alle situaties. De basismaatregelen dienen uitermate gerespecteerd te worden.

En wat nu Geert?

De bewustwording van onze maatregelen blijven we actief promoten. Maar ook de rest van het werk bleef niet liggen. Misschien voor even, maar daar zijn we ondertussen weer hard mee aan de slag gegaan.