Skip to main content
Our commitments

Pig: Belgian Pork Group knows which environment each pig was raised in

Binnen families kennen mensen elkaar, spreken en steunen ze elkaar. In goede en in slechte tijden.

We zijn ervan overtuigd dat deze aspecten cruciaal waren voor de groei in onze sector, en zullen dit ook blijven in de toekomst.

Efficiëntie, flexibiliteit en toewijding zijn onmisbaar. Daarom werken we voor de T&W varkens voornamelijk met familiale varkenshouders, mensen die de dagelijkse zorg voor hun dieren en de passie waarmee ze kweken, vertalen in een superieure smaak en kwaliteit.

We onderhouden een goed persoonlijk contact met de varkenshouders en zijn daardoor niet alleen van het dagdagelijkse reilen en zeilen op de hoogte, maar ook van de uitdagingen in hun sector. Zo zoeken we samen naar de juiste oplossingen.
We houden rekening met de wijzigende behoeften van de eindconsument door de beste kwaliteit en de hoogst mogelijke flexibiliteit aan te bieden. We investeren continu in gekwalificeerd personeel, productinnovatie, procesoptimalisatie en klantenservice. Zo slagen we erin onze marktpositie op een rendabele manier te verstevigen.

Ook zetten wij ons van Belgian Pork Group in om internationaal erkende mensenrechten te respecteren en ondertekenden we de verklaring tegen moderne slavernij en mensenhandel, opgesteld in overeenstemming met Sectie 54 van de Modern Slavery Act 2015 van het Verenigd Koninkrijk. Wij verwachten van onze toeleveranciers hetzelfde.